Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri'nin, Kırgız-Tacik devlet sınırındaki duruma ilişkin açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri, Kırgız-Tacik devlet sınırında devam eden silahlı çatışmalardan büyük endişe duyduğunu ifadeyle, acil bir ateşkes ve anlaşmazlıkların bir müzakere masası etrafında siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulunmaktadır.
TDT, sivillere ve devlet okulları da dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik ağır askeri silahların kullanıldığı saldırıyı kınamakta ve hadisenin kontrol altına alınması ve mevcut barışçıl yollarla gerilimin azaltılmasını teminen, azami itidal çerçevesinde ivedi adımlar atılması çağrısında bulunmaktadır.
Durumu yakından takip etmekte olan TDT, kurucu üyesi Kırgız Cumhuriyeti'nin duruma barışçıl bir çözüm bulma çabalarını desteklediğini ifade ederken, Orta Asya'da kalıcı barış ve istikrar için müzakerelerin önemini hatırlatmaktadır.
Müzakereler sonucunda iki taraf arasında anlaşmazlık ve güvensizliğin ortadan kalkmasını ve güven inşası için gerekli adımların atılmasını temenni etmekteyiz.

 
HABER TARİHİ: 16.09.2022