Türk Kültür Ve Miras Vakfı

Merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de bulunan Türk Kültür ve Miras Vakfı, üye ülkelerde Türk mirasının korunması için, ayrıca üçüncü  ülkelerle ortaklık ve işbirliği çerçevesinde projelerin hayata geçirilmesi yönünde faaliyet göstermektedir.


Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in girişimi ve Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının destekleriyle kurulmuştur. Vakıf Tüzüğü, 23 Ağustos 2012'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (şimdiki adıyla Türk Devletleri Teşkilatı) Bişkek Zirvesi'nde kabul edildi. Vakıf, 11 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Astana Zirvesi'nin ilgili kararı ile Günay Efendiyeva'nın Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın ilk Başkanı olarak atanmasının ardından faaliyetlerine başlamıştır. Vakfın Sekretaryası Bakü'de bulunmaktadır.
Vakfın amacı, ilgili proje ve programların desteklenmesi ve uygulanması yoluyla Türk dili konuşan halkların kültür ve mirasını korumak, incelemek ve tanıtmaktır. Vakıf, bu amaçları gerçekleştirmek için çeşitli uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak kültür, eğitim, bilim, insan hakları, turizm, bilgi ve iletişim alanlarında ve Türk halkları arasındaki diğer öncelikli alanlardaki faaliyetleri desteklemektedir.

•    Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı, tüzüğünde belirtildiği gibi aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:
•    Türk kültür ve mirasının korunması, muhafazası, restorasyonu ve tanıtımı için fon ayırır;
•    Türk kültür ve mirasının korunması, restorasyonu ve tanıtımına yönelik bilimsel ve teknik sorunların çözümüne yardımcı olur;
•    Türk kültür ve mirasının korunması, restorasyonu ve tanıtılması alanında uzmanların yetiştirilmesini destekler;
•    seminerler, eğitimler, konferanslar, kongreler ve saha araştırmaları ile sergilerin düzenlenmesine yardımcı olur;
•    elektronik ve basılı formatlarda süreli yayınların hazırlanmasına yardımcı olur;
•    yarışmalar, festivaller, turnuvalar vb. düzenlenmesine yardımcı olur;
•    Türk dili konuşan halkların yaşadığı bölgelerde geleneksel sanatların ve uygulamalı sanatların yeniden canlanmasını, desteklenmesini ve gelişmesini teşvik eder;
•    fikri mülkiyet haklarının korunmasında sanatçılara, ressamlara ve diğer yaratıcı sanatçılara yardımcı olur.

Kurumun resmi internet sitesi: https://itchf.org/
İLİŞKİLİ HABERLER