UNWTO

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), turizm alanında Sekretarya ajandasının önemli bir maddesini oluşturan BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile bölgesel ve küresel işbirliğine ivme kazanıdıracak kapsamlı ilişkiler geliştirmeye özel önem vermektedir.
Bu bağlamda, dönemin TDT Genel Sekreteri Ramil Hasanov, dönemin UNWTO Genel Sekreteri Taleb Rifai'nin davetlisi olarak 26 Haziran 2015 tarihinde Madrid'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu ziyaret sırasında iki Teşkilat arasında turizm alanında işbirliğinin temelini oluşturan Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
İmzalanan Mutabakat Zaptına göre Taraflar; 
-    turizm alanında yakın işbirliğini ve istişareleri teşvik etmek,
-    iki Kuruluş tarafından düzenlenen ilgili toplantılara birbirlerini davet etmek,
-    ortak konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
-    turizm çalışanları için ortak eğitim programları koordine etmek hususlarında anlaşmışlardır.
Bu belgenin imzalanmasının ardından TDT ve UNWTO, İpek Yolu turizminin güçlendirilmesine daha fazla katkı sağlamak için ortak faaliyetler yürütmüştür.
TDT, UNWTO'nun ev sahipliği yaptığı/ortak düzenlediği çeşitli etkinliklere katılmış ve bu etkinliklerde Modern İpek Yolu Ortak Tur Projesi'ni tanıtmak için sunumlar yapmıştır.
İki Teşkilat arasındaki işbirliği, Genel Sekreterlerin birbirlerinin Sekretaryalarına yaptıkları karşılıklı ziyaretler ile devam etmiştir.
Dönemin TDT Genel Sekreteri Ramil Hasanov, söz konusu Mutabakat Zaptı'nda yer alan ilgili maddeler doğrultusunda 15-17 Aralık 2015 tarihlerinde UNWTO Sekretaryasını etmiştir.
Dönemin UNWTO Genel Sekreteri Taleb Rifai, 27 Ocak 2017 tarihinde TDT Sekretaryasını ziyaret etmiştir. Görüşmede Taraflar, TDT Üye Devletleri'nden gelen öğrenciler için staj programları düzenlenmesi konusunu ele almışlar ve UNWTO, Modern İpek Yolu Ortak Tur Projesi kapsamında TDT'ye destek vermeye hazır olduğunu ifade etmiştir. 
COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerinden dolayı iki Teşkilat arasında yapılması planlanan ortak etkinlik, proje, faaliyet ve turizm alanındaki diğer fırsatların büyük bir kısmının sekteye uğramasına karşın, TDT ve UNWTO önümüzdeki dönemde yakın işbirliğini sürdürmeyi planlamaktadır.
İLİŞKİLİ HABERLER