Baghdad Amreyev TDT Liderleri tarafından Türk Yatırım Fonu Başkanlığı'na atandı.

Baghdad Amreyev TDT Liderleri tarafından Türk Yatırım Fonu Başkanlığı'na atandı.
11 Kasım'da Semerkant'ta gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'nde Türk Devletlerinin Cumhurbaşkanları tarafından Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin özel bir karar imzalanmış ve bu karara göre Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri görevini tamamlayan Bagdad Amreyev Türk Yatırım Fonu Başkanlığı'na atanmıştır.

Türk Devletleri tarafından kurulan ilk ve ana ortak finans kurumu özelliğine sahip olan Türk Yatırım Fonu, Teşkilata Üye Devletlerin ekonomik potansiyellerini harekete geçirerek aralarındaki ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

Fon, varlıkları ve diğer yetkili finans kurumları aracılığıyla, temelde küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) finansman sağlayarak destekleyecektir.

Fonun öncelikleri, Üye Devletlerde girişimcilik, büyüme, istihdam, araştırma ve inovasyon, sosyoekonomik kalkınmayı teşvik etmek olacaktır.

Fon aşağıdaki alanlarda destek sağlayacaktır;
• Tarım (gıda işleme, tarım işletmeciliği, tarım parkları vb.),
• Lojistik ve taşımacılık,
• Enerji verimliliği, yenilenebilir ve alternatif enerji,
• İmalatta endüstriyel projeler (tekstil, motorlu taşıtlar, ilaç ve tıbbi cihazlar, havacılık ekipmanları, kimya vb.),
• Bilgi ve iletişim teknolojileri,
• Turizm,
• Altyapı projeleri,
• Kamu Özel Ortaklığı projeleri,
• İnsani gelişme (eğitim, sağlık, araştırma merkezleri vb.)
• Yaratıcı endüstriler (dijital ekonomi, kültürel etkinlikler, müzik, film, tasarım vb.)
• Doğa ve kentsel çevre projeleri (su, atık, temiz hava, kentsel ulaşım vb.).
HABER TARİHİ: 12.11.2022
HABERE İLİŞKİN DİĞER FOTOĞRAFLAR
Baghdad Amreyev TDT Liderleri tarafından Türk Yatırım Fonu Başkanlığı'na atandı.
Baghdad Amreyev TDT Liderleri tarafından Türk Yatırım Fonu Başkanlığı'na atandı.